Opłata za obiady we wrześniuOpłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 70 zł.
(20 obiadów * 3,50 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 03 – 30 września 2020 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z intendentem
(Tel. 14-626-69-58 w. 26)
w celu ustalenia ewentualnej kwoty zwrotu za obiady za miesiąc poprzedni.

Wpłat można dokonywać w dniach: 01 – 07 września 2020.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10
nr rachunku:

65 1030 1250 0000 0000 8802 5032

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.