Bezpieczny powrót do szkołyBezpieczny powrót do szkoły – zobacz spot informacyjny1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia przedstawiło odpowiednie rozwiązania sanitarne i prawne, aby dzieci przebywały w szkole i uczyły się w bezpiecznych warunkach

Szczególnie ważne dla nas jest przestrzeganie wytycznych GIS, zawierających ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem oraz dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczniów i pracowników szkoły.

Główne zalecenia to bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, właściwego zachowania podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularnego czyszczenia pomieszczeń. Uczniowie nie będą musieli nosić maseczek podczas lekcji w klasach.

.