Pasowanie na ucznia.
W dniu 6 listopada 2020 r. w klasie pierwszej odbyło się pasowanie na ucznia. W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas II i III.

Pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.

Uczniowie klasy pierwszej ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani Dyrektor Wanda Patuła poprzez dotknięcie ogromnym, zaczarowanym piórem ramienia każdego dziecka zamieniała go w prawdziwego ucznia. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.


To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków,
którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

.