Rozpoczęcie roku szkolnegoZe względu na zagrożenie epidemiczne i mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniów i pracowników szkoły w dniu 1 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się tylko w wyznaczonych salach z wychowawcami klas, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.


Uczniowie obowiązkowo muszą zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku. Dzieci muszą mieć zasłonięte usta i nos (maseczki zdejmują w pomieszczeniach klasowych). Rodzice oczekujący na uczniów, muszą pozostać przed budynkiem szkoły. Wyjątek stanowią tylko rodzice uczniów klas I-III.
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Klasa Wychowawca Nr sali Godzina
Klasa I p. Elżbieta Kowalska 25 8 30
Klasa II p. Beata Wcisło
(w zast. p. Monika Kruk-Popiela)
28 9.00
Klasa III p. Katarzyna Słyk 29 9.30
Klasa IV p. Beata Karpała 30 10.00
Klasa V p. Maria Bednarz 40 9.30
Klasa VI a p. Ewa Oleksy 36 9.00
Klasa VI b p. Beata Hajdo 35 9.00
Klasa VII p. Ewelina Flis 39 8.30
Klasa VIII p. Renata Nowak 43 10.00

Wszystkie chętne dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą nowy rok szkolny i katechetyczny w dniu 31.08.2020 o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Klikowej.

Karty na obiady będą do odebrania na stołówce szkolnej u Pani intendentki w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, natomiast karty zapisu na świetlicę u wychowawców świetlicy w godzinach od 8.30 do 10.00.

W chwili obecnej dyrekcja szkoły opracowuje strategię przygotowania placówki do pracy w nowym roku szkolnym i nowe procedury sanitarno – organizacyjne. Szczegółowe wytyczne zostaną przesłane Państwu przez dziennik elektroniczny oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.