Przeszłość i przyszłość Tarnowa oczami uczniów - konkurs plastycznyNasze miasto obchodzi w tym roku 690. rocznicę lokacji! To dobra okazja, by bliżej poznać jego historię lub podjąć próbę ukazania Tarnowa w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Tarnów 690”.

Celem konkursu jest kształtowanie poczucia dumy z rodzinnego miasta i szacunku wobec swojej małej ojczyzny wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o postaci założyciela Tarnowa – Spycimira Leliwity i historycznym dziedzictwie 690 lat historii miasta. Konkursu ma za danie zachęcić młode pokolenie do próby nowego spojrzenia na miasto przyszłości.

Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach tematycznych: TARNÓW oraz TARNÓW-NOWE SPOJRZENIE.

Praca powinna mieć formę plakatu – wykazywać jego cechy informacyjne, jak i plastyczne. Młodzi twórcy mogą korzystać z różnych środków plastycznego przekazu, m.in. rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii oraz innych technik mieszanych płaskich. Liczymy na to, że w swoich pracach podejmą próbę własnej interpretacji artystycznej tematu.

Więcej informacji na temat zasad konkursu w regulaminie tutaj.

Zgłoszenia do konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia, może dokonać każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa z terenu Tarnowa. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac Jury wyłoni najlepsze, których autorzy zostaną nagrodzeni. Wartość łącznej puli nagród wynosi 3 tys. zł brutto.