Opłata za obiady w marcuOpłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 92,00 zł.
(23 obiady * 4,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 01 – 31 marca 2021 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z intendentem
(Tel. 14-626-69-58 w. 26)
w celu ustalenia ewentualnej kwoty zwrotu za obiady za miesiąc poprzedni.
Prosimy, aby rodzice nie odliczali sami odpisów za nieobecność dziecka ponieważ pieniądze są zwracane w tym samym miesiącu.


Wpłat można dokonywać w dniach: 01 – 07 marca 2021.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10
nr rachunku:

65 1030 1250 0000 0000 8802 5032

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.