2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej PolskiejDzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność, czyli niezależność państwa polskiego. Jej wygląd nawiązuje do tradycji historycznej. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Poza granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim orłem na białym pasie. Używa się jej jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej.

I Ty wywieś biało – czerwoną!Ogólnopolska akcja #mojaflaga

W akcji może wziąć udział każdy, kto wywiesi flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy,
następnie zrobi sobie z nią zdjęcie i udostępni je w mediach społecznościowych
z opisem #mojaflaga

Ważne, abyśmy pokazali, że w tym dniu jednoczą nas barwy narodowe.

Uczniów prosimy również o wysłanie zdjęcia na platformie Teams, na czacie do nauczyciela historii.
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji, mamy nadzieję, że to
wasza klasa wykaże się największą aktywnością.


230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, po 123 latach zaborów. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwałdo 1946 roku. W późniejszych latach władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku.