Pożegnanie klasy ósmej25 czerwca 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klasy ósmej. Po mszy św. uczniowie udali się do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Ze względu na pandemię w uroczystości wzięli udział tylko uczniowie klasy VII, którzy pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki oraz absolwenci, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczniowie klasy VIII podziękowali rodzicom i nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie. Pani Dyrektor Wanda Patuła w swoim wystąpieniu gratulowała absolwentom cierpliwości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, szczególnie podczas zdalnego nauczanie w mijającym roku szkolnym. Wręczyła wszystkim świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem dokonali wpisu do Złotej Księgi. Dwoje uczniów: Aleksandra Siembab oraz Marcel Szczurek otrzymali stypendium naukowe ufundowane przez księcia Pawła Sanguszkę, które wręczył pan Marek Ostrowski – dyrektor Administracji Realności Książąt Sanguszków. Uczeń Bartłomiej Grodowicz otrzymał nagrodę za 100% frekwencję podczas całego cyklu kształcenia.
Pani Dyrektor podziękowała rodzicom absolwentów za poświęcony czas i czynne uczestnictwo w życiu szkoły.

Akademię zakończyła część artystyczna przygotowana i wyreżyserowana przez uczennicę Nadię Rodak.

Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły i życzymy Wam drodzy absolwenci licznych sukcesów w dalszym życiu.

.