Konkurs fotograficzny "Wiosenne przebudzenie"


Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału
w szkolnym w konkursie przyrodniczo –fotograficznym
“Wiosenne przebudzenie”

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie
 2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących pierwsze oznaki wiosny.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie wykonane samodzielnie.
 5. Fotografie powinny być zapisane w formie plików JPG.
 6. Zdjęcia powinny być w jak największej rozdzielczości.
 7. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć.
 8. Każde zdjęcie musi być opisane i powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.

TERMINY

Prace prosimy składać drogą elektroniczną do dnia 16 marca 2021 r. na adres e-mail: ekooke1919@gmail.com

Zachęcamy do udziału!