Wyniki konkursu szkolnego
Jeden dzień z życia Romana „Sybiraka” Sanguszki



Pragniemy poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs literacko – historyczny dotyczący patrona naszej szkoły – Księcia Romana „Sybiraka” Sanguszki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VIII, każda klasa miała swoich przedstawicieli, najliczniej reprezentowana była jednak klasa ósma. Komisja konkursowa, spośród nadesłanych prac wyłoniła następujących zwycięzców:

  1. miejsce Nadia Rodak
  2. miejsce Bartłomiej Grodowicz
  3. miejsce Oskar Zmarzły

Wyróżnienia przyznano:

  • Dawidowi Kotapce
  • oraz Dominikowi Grochulskiemu

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

Wszystkim, uczniom dziękujemy za udział w konkursie, nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla uczestników konkursu zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły - do nauczania w trybie stacjonarnym.