Półkolonia 2021


 1. Półkolonie przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI) mających adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa. W miarę wolnych miejsc, od 24 maja 2021 r. przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania w Tarnowie.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 7.00 – 16.00, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz program zajęć. Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą Dyrektorzy szkół (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami).
 3. Opłata za udział jednego dziecka w danym turnusie wynosi 480,- zł brutto (czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto) - dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności.
 4. Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie od godziny 8.00 w dniu 5 maja 2021 r. do godziny 15.00 w dniu 6 maja 2021 r.
 5. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.
 6. W terminie do 21 maja 2021 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:
  1. wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,
  2. kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
  3. wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
  4. dowód wpłaty.
 7. Termin półkolonii w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie - 12 - 23.07.2021 r.
 8. Adres do elektronicznego naboru na półkolonię https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2
  Zapisy uczniów na półkolonię 2021 odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.