OGŁOSZENIE!Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana ”Sybiraka” Sanguszki
w Tarnowie
ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022.


Zapisów dzieci dokonuje sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.00.
Proszę o zgłaszanie się z odpisem aktu urodzenia i numerem pesel dziecka.

Termin rekrutacji trwa do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.


Ponadto rodzice uczniów, którzy zapisują swoje dzieci do innych szkół
zobowiązani są do zgłoszenia w szkole obwodowej, gdzie ich dziecko
będzie realizowało obowiązek szkolny.

.