OGŁOSZENIE!Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana ”Sybiraka” Sanguszki
w Tarnowie
ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022.


Zapisów dzieci dokonuje sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.00.
Proszę o zgłaszanie się z odpisem aktu urodzenia i numerem pesel dziecka.

Termin rekrutacji trwa do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.


Ponadto rodzice uczniów, którzy zapisują swoje dzieci do innych szkół
zobowiązani są do zgłoszenia w szkole obwodowej, gdzie ich dziecko
będzie realizowało obowiązek szkolny.

.Dokumenty

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie w roku szkolnym 2021/2022
Zgłoszenie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w roku szkolnym 2021/2022
Oświadczenie Rodzica o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o dogodnym położeniu Szkoły Podstawowej nr 10 względem miejsca pracy
Potwierdzenie woli wyboru Szkoły Podstawowej Nr 10 - do wniosku
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowie