Informacja dla Rodziców zapisujących dzieci do szkoły na r. szk. 2021/2022Uwaga! Rodzice kandydatów na uczniów do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej

Oświadczenie należy składać w dniu 26 kwietnia 2021 r. od godz. 13.00 – 15.00
lub
w dniach 27 - 28 kwietnia 2021 r. od 8.00 do godz. 15.00.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana "Sybiraka" Sanguszki
nastąpi 29 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.Potwierdzenie woli wyboru Szkoły Podstawowej Nr 10 - do wniosku