Informacje dla rodziców uczniów klasy I w roku szkolnym 2021/2022Spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcą dla rodziców przyszłorocznych uczniów klasy I jest zaplanowane na sierpień.
O terminie zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje:

  1. Szkoła pracuje na jedną zmianę. Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.05.
  2. W siatkę obowiązujących zajęć w klasie pierwszej oprócz edukacji wczesnoszkolnej (18 godzin) wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 1 godzina edukacji informatycznej i 2 godziny religii.
  3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
  4. W szkole obowiązują mundurki szkolne.
  5. Świetlica szkolna funkcjonuje od 6.30 do 8.00 oraz od 11.35 do 16.00.
  6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem (deklaracje do wypełnienia przez rodziców uczniowie otrzymują od wychowawcy świetlicy w pierwszym dniu szkoły).
  7. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
  8. W szkole działa stołówka. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole.
  9. Szkoła zapewnia podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu. Informacja na temat podręcznika i ćwiczeń do religii będzie podana we wrześniu.
  10. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

W załączniku podajemy wykaz materiałów, w które należy wyposażyć uczniów klasy I.Wykaz przyborów szkolnych ucznia klasy