Opłata za obiady w grudniuOpłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 64 zł.
(16 obiadów * 4,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 01 – 22 grudnia 2021 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 01 – 10 grudnia 2021.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.