Dzień SybirakaJuż od kilku lat dzień 17 września związany jest nie tylko z kolejną rocznicą napaści sowieckiej na Polskę. To także data upamiętniająca wszystkich Sybiraków – wywiezionych na daleki Wschód Polaków, którzy na tamtej „nieludzkiej ziemi” doświadczyli ogromu cierpienia, głodu i śmierci.

Również w tym roku uczniowie naszej szkoły, noszącej imię Romana „Sybiraka” Sanguszki – powstańca listopadowego z 1830 roku, wzięli udział w miejskich uroczystościach związanych z „Dniem Sybiraka”, upamiętniających wszystkich wywiezionych na syberyjskie stepy – zarówno poległych, jak i tych, którzy tam zostali, a także tych, którym po latach udało się powrócić do Ojczyzny.

Po uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej z udziałem Sybiraków i ich rodzin, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych, pod pomnikiem Pomnikiem Ofiar Stalinizmu odbyły się dalsze uroczystości - oficjalne wystąpienia, złożenie okolicznościowych wiązanek, zapalenie zniczy pamięci, odśpiewanie Hymnu Sybiraków i Roty. Naszą Szkołę reprezentowali przedstawiciele Pocztu Sztandarowego oraz reprezentanci klas VIIa, VIIb i VIIIa pod opieką p. E. Flis, p. E. Oleksy, p. B. Hajdo i p. S. Panka.

.