Dzień Edukacji Narodowej„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł
do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
(B. Conklin)

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

13 października w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy II i III pod czujnym okiem p. Elżbiety Kowalskiej i p. Moniki Kruk - Popieli uświetnili ten wyjątkowy dzień piosenkami, wierszykami, tańcem i wspaniałymi życzeniami. Piękną dekorację wykonała p. Dorota Wojtanowska.

Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Na zakończenie akademii głos zabrała p. dyrektor Wanda Patuła, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas.

.