Zajęcia rozwijające zainteresowaniaDzięki Radzie Osiedla Klikowa w naszej szkole realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas I-III. Dzieci z klasy II na tych zajęciach uczą się podstaw programowania i poznają różne środowiska programistyczne adekwatne do ich wieku (Scottie Go, ozoboty, kodowanie na dywanie).

Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów, uczą współpracy.

Gra „Scottie Go” uczy dzieci programowania za pomocą specjalnych, kartonowych bloczków w kształcie puzzli, z których tworzą one własne komendy programistyczne dla bohaterów gry. Pojazd Scottiego w wyniku awarii spada na Ziemię, a dzieci muszą pomoc mu go naprawić, żeby mógł wrócić do domu.

Kodowanie na dywanie to dwustronna plansza oraz dopasowane do niej kolorystycznie krążki i kubki, które wykorzystujemy na różne sposoby (gry, zabawy, budowanie), ale najpierw dzieci musiały zbudować z kubków wieże.

Ozobot to mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Rysując trasy dla ozobotów i proste kolorowe kody, dzieci w istocie programują zadania. To one decydują o tym, jak będzie się zachowywał robot.

Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które nie tylko uczą, ale dają dużo radości i satysfakcji.

.