Rajd "Śladami Sanguszków"We wrześniu, w ramach projektu "Zdrowia odnowa - aktywny powrót do szkoły" współfinansowanego przez Stowarzyszenie Miast Polskich uczniowie klas III, IV, V, VIIa, VIIb i VIII uczestniczyli w rajdzie "Śladami Sanguszków". Ścieżka opisuje i przybliża działalność rodu Sanguszków w Tarnowie.

Na trasie rajdu zaplanowano kilka przystanków. Punktem startowym była Szkoła Podstawowa nr 10, której patronuje Roman "Sybirak" Sanguszko. Uczestnicy zwiedzili:

  • Kaplicę Sanguszków na Cmentarzu Starym
  • Kapliczkę Św. Walentego
  • Klasztor oo. Bernardynów
  • Wielkie Schody
  • Rynek, a tu pierwszą rezydencję Sanguszków w Tarnowie - kamienicę przy Rynku 4
  • Pomnik Eustachego Sanguszki w bazylice katedralnej
  • Hotel Krakowski i dom książęcy przy placu Jana Sobieskiego - kolejne rezydencje należące do rodziny Sanguszków
  • Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego (Krakowska 4), gdzie w Oddziale Starych Druków i Książki XIX-wiecznej znajduje się część księgozbioru dawnej Biblioteki Rodowej Książąt Lubartowiczów Sanguszków
  • Stado Ogierów Klikowa

Udział w rajdzie jest jednym z etapów programu, którego celem jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

.