Opłata za obiady w lutymOpłata za obiady za miesiąc luty wynosi 90,00 zł. - klasy I - IV
(20 obiadów * 4,50 zł)
oraz 27,00 zł. - klasy V - VIII

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 01 – 28 lutego 2022 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 01 – 10 lutego 2022.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.