Opłata za obiady w majuOpłata za obiady za miesiąc maj wynosi 76,50 zł.
(17 obiadów * 4,50 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 04 – 31 maja 2022 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 04 – 10 maja 2022.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.