Karta rowerowa w szkolePrzedstawiamy podstawowe informacje dotyczące procedury uzyskania karty rowerowej.

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Uczeń powinien pobrać ze strony internetowej szkoły:
    Arkusz MEN
  2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
  3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
  4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
  5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
  6. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub przygotowanym przez Straż Miejską rowerze na placu manewrowym (na zamkniętym parkingu szkolnym).
  7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom Kartę Rowerową. Jest ona bezpłatna.

W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy będą się odbywać w następujących terminach:
I – egzamin teoretyczny – 29 kwietnia
II – egzamin poprawkowy – 6 maja
III – egzamin praktyczny – 20 maja 2022

Wypełnione arkusze zaliczeń proszę dostarczać do sekretariatu do 22.04.2022.

Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 7 dni
dostarczyć do sekretariatu szkoły swoje aktualne zdjęcie,
które na odwrocie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Fakt wydania Karty Rowerowej odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Poćwicz przed egzaminem

http://spkurow.pl/karta/

https://brd.edu.pl/