Szkolny Konkurs LogopedycznyW związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Logopedy
6 marca zapraszamy do udziału

w Szkolnym Konkursie Logopedycznym
”I Ty możesz tworzyć logo gry”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej
i troska o poprawność językową oraz rozbudzenie kreatywności ucznia.

CZAS TRWANIA KONKURSU:
14.02.2022-28.02.2022

NA KONKURS NALEŻY DOSTARCZYĆ PRACE W FORMIE GRY LOGOPEDYCZNEJ
(DOMINO, MEMORY, PUZZLE DWUCZĘSCIOWE itd….) PRZEDSTAWIĄJĄCE
RÓŻNE ILUSTRACJE, WYRAZY, ROZWIJAJĄCE MOWĘ, WZBOGACAJĄCE SŁOWNIK
LUB STYMULUJĄCE PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ WYBRANYCH GŁOSEK
(SZ, CZ, Ż, DŻ, S, C, Z, DZ, Ś, Ć, Ź, DŹ, R, P, B, K, G, T, W, F)
KONKURS ADRESOWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Logopeda szkolny.
  2. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-IV.
  3. Praca powinna mieć formę gry logopedycznej (np. gra planszowa z kostką i pionkami, memory (np. pary przeciwieństw lub pary takich samych kart), Piotruś logopedyczny, historyjki logopedyczne, domino logopedyczne, zilustrowane zagadki, obrazki - „Co tu nie pasuje?”, różnice między dwoma obrazkami, tematyczne, np.: zawody, zwierzęta, jedzenie, pory roku, ubrania, pojazdy… i inne
  4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasę
  5. Prace należy przekazać wychowawcy najpóźniej do 28 lutego 2022 rok.
  6. Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną wyróżnione i nagrodzone
  7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 07 marca 2022 roku.
  8. Laureaci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora i będą wykorzystywane
przez logopedę na zajęciach logopedycznych do nauki poprawnej wymowy.