Niezwykła lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie w SP 10Na zaproszenie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli dawni opozycjoniści, działacze tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w lekcji historii w klasie ósmej. Nasi goście to pan Antoni Lis, Ryszard Strach oraz Janusz Sikorski.

Jednym z celów tego rodzaju zajęć jest popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży oraz upowszechnienie ideałów i wartości „Solidarności”. Bezpośrednie relacje uczestników wydarzeń z lat osiemdziesiątych zostały wzbogacone licznymi materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek.

Młodzież mogła uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań np.

  • Jakie były początki „Solidarności”?
  • Jakie były przyczyny powstania Związku? ,
  • Kto był założycielem „Solidarności” w Tarnowie?
  • Na czym polegały działania w czasie stanu wojennego?
  • Jak wyglądał czas internowania?

Najaktywniejsi uczniowie za swoje zaangażowanie i dociekliwość otrzymali z rąk zaproszonych gości drobne upominki.

Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu ze świadkami historii, która rozgrywała się na ich oczach to ważne wydarzenie, które wspomaga proces edukacyjny młodego pokolenia.

.