”Savoir – vivre - nauka dobrego wychowania"Dnia 10 maja 2022 gościliśmy w naszej szkole Teatr Edukacyjny, który zaprezentował występ na temat: ”Savoir – vivre - nauka dobrego wychowania i etykiety”, mający na celu przypomnienie uczniom, czym są zasady dobrego wychowania oraz kiedy i gdzie należy je stosować. Aktorzy przedstawili scenki tematyczne związane z zachowaniem zgodnym z etykietą, takie jak: znajomość obyczajów i form towarzyskich, ubiór na każdą okazję, zasady dotyczące komunikacji, zwroty grzecznościowe. Pojawiły się również scenki, które zawierały błędy popełniane przez młodsze osoby w sytuacjach z życia codziennego. Uczniowie mieli za zadanie wskazać, kiedy bohaterowie przedstawień zachowywali się niezgodnie z zasadami savoir - vivre. Dzięki wspólnemu szukaniu rozwiązań problemów uczniowie dowiedzieli się, że nieznajomość zasad dobrego zachowania ma bardzo duży wpływ na relacje z innymi ludźmi, a także świadczy o ich wychowaniu. W trakcie występu nie zabrakło elementów muzycznych oraz tanecznych ubarwiających przedstawiane treści. Najważniejszym celem prezentowanego przedstawienia było podkreślenie wagi jednej z najcenniejszych zasad dobrego wychowania: „Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.

.