OGŁOSZENIE!Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana ”Sybiraka” Sanguszki
w Tarnowie
ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2022/2023.


Zapisów dzieci obwodowych

  • 7 letnie urodzone w 2015 roku
  • 6 letnie urodzone w 2016 roku, zgodnie z wolą rodziców

dokonuje sekretariat szkoły do dnia 5 marca 2022 w godz. 8.00 – 14.00.
Proszę o zgłaszanie się z odpisem aktu urodzenia i numerem PESEL dziecka.

Natomiast od 7 marca 2022 do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00
rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne – zapisy dzieci spoza obwodu.

Ponadto rodzice uczniów, którzy zapisują swoje dzieci do innych szkół zobowiązani są
do zgłoszenia w szkole obwodowej, gdzie ich dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

.Dokumenty

Ogłoszenie
Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie w roku szkolnym 2022/2023
Zgłoszenie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w roku szkolnym 2022/2023
Oświadczenie Rodzica o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o dogodnym położeniu Szkoły Podstawowej nr 10 względem miejsca pracy
Potwierdzenie woli wyboru Szkoły Podstawowej Nr 10 - do wniosku
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowie