Informacje dla rodziców uczniów klasy I w roku szkolnym 2022/2023Spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcą dla rodziców przyszłorocznych uczniów klasy I jest zaplanowane na sierpień.
O terminie zostaną Państwo poinformowani później.

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje:

 1. Szkoła pracuje na jedną zmianę. Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.00.
 2. W siatkę obowiązujących zajęć w klasie pierwszej oprócz edukacji wczesnoszkolnej (18 godzin) wchodzą:
  • 2 godziny j. angielskiego,
  • 1 godzina edukacji informatycznej
  • 2 godziny religii.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
 4. Świetlica szkolna funkcjonuje od 6.30 do 8.00 oraz od 11.35 do 16.00.
 5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem
  (deklaracje do wypełnienia przez rodziców uczniowie otrzymują od wychowawcy świetlicy w pierwszym dniu szkoły).
 6. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy:
  • dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka
  • chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
 7. W szkole działa stołówka. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole.
 8. Szkoła zapewnia podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.
  Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku.
  Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.
  Informacja na temat podręcznika i ćwiczeń do religii będzie podana we wrześniu.
 9. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

W załączniku podajemy wykaz materiałów, w które należy wyposażyć uczniów klasy I.

Wykaz przyborów szkolnych ucznia klasy