Opłata za obiady we wrześniuOd września 2022 r. wzrasta stawka za obiady wydawane w stołówce szkolnej z 4,50 zł na 6 zł.
Zapisy uczniów na obiady będą przyjmowane od 1 września w stołówce.

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 120 zł.
(20 obiadów * 6,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 05 – 30 września 2022 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 01 – 10 września 2022.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.