Opłata za obiady w listopadzieOpłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 120 zł.
(20 obiadów * 6,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 02 – 30 listopada 2022 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 02 – 10 listopada 2022.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.