Baza szkolnaBazę szkoły stanowią:
  • 9 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi
  • sala gimnastyczna
  • sala komputerowa z 10 stanowiskami
  • gabinet terapii pedagogicznej
  • biblioteka
  • świetlica
  • kuchnia i stołówka
  • dwa boiska szkolne – trawiaste i betonowe
  • plac zabaw

Włącz pokaz zdjęć