Logopeda


Logopeda:

mgr Lidia Maj - Stepek

Godziny pracy logopedy
Dni tygodnia Godziny pracy
Wtorek 11.40 - 14.55
Środa 11.40 - 14.55
Czwartek 11.40 - 14.05

Zajęcia odbywają się w grupach 1-, 2- i 3-osobowych. Celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się poprzez usprawnianie aparatu mowy, wywoływanie i utrwalanie niewłaściwie realizowanych głosek, kształtowanie słuchu fonemowego, prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych, ćwiczeń żuchwy i doskonalenie mowy ciągłej. Prowadzone są też zajęcia z uczniami klas młodszych, mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.