Opieka medycznaGabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej
Danuta Grzebieniowska - lic. pielg
Dni tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 7.45 - 12.15
Lek. Stomatolog
Piątek wg. harmonogramu profilaktyki