Świetlica szkolnaGodziny pracy świetlicy szkolnej
Dni tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 6.15 - 16.00
Wtorek 6.15 - 16.00
Środa 6.15 - 16.00
Czwartek 6.15 - 16.00
Piątek 6.15 - 16.00

Obiady wydawane są w godzinach:

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to m.in.: zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, ruchowe, matematyczne, komputerowe, czytelnicze oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe, które kształtują w naszych wychowankach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zajęcia sportowe i zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Zainteresowaniem cieszą się również zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku sportowym, dlatego też przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.Kreatywny kącik - zobacz propozycje