Informator szkolny  • Sekretariat
  • Biblioteka
  • Świetlica szkolna
  • Pedagog
  • Logopeda
  • Opieka medyczna
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Ochrona danych osobowych