"Wszystkie dzieci zbierają elekrośmieci" Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021 Dziecięcy telefon zaufania

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Romana "Sybiraka" Sanguszki
w Tarnowie

ul. Niedomicka 20, 33-102 Tarnów
tel/fax. 14 626-69-58

Dyrektor: Wanda Patuła


Polityka prywatności