Grono PedagogiczneNauczyciele
Barczyk Maria biologia, przyroda
Bednarz Maria j. polski
Ks. Dziedzic Sylwester religia
Ferek Lilla fizyka
Flis Ewelina edukacja dla bezpieczeństwa, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne
Grochulska Renata pedagog - logopeda
Hajdo Beata informatyka, wychowawca świetlicy
Horsecka Hermina j. angielski, wychowawca świetlicy
Józefczyk Patrycja j. polski
Karpała Beata j. angielski
Kowalska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Kruk - Popiela Monika język angielski, wychowawca świetlicy
Kułaga Tamara chemia, matematyka
Maj - Stepek Lidialogopeda
Nowak Renata j. niemiecki
Oleksy Ewa geografia, technika, wychowanie fizyczne
Olszówka Anna biblioteka
Panek Stanisław matematyka, technika
Patuła Wanda j. polski
Skawina Barbara pedagog - terapeuta
Słyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Stinia Anita geografia
Wcisło Beata edukacja wczesnoszkolna
Wojtanowska Dorota muzyka, plastyka, wychowawca świetlicy
Wrzos Renata doradztwo zawodowe
Zając-Kapecka Aneta religia
Żurowska Jolanta historia, wiedza o społeczeństwie, wdż