Oferta zajęć pozalekcyjnych 2019/2020Klasa Rodzaj zajęć Dzień Godzina Nauczyciel prowadzący
Klasa Ia Zajęcia ruchowe wtorek 11.40 - 12.25Ewa Oleksy
Klasa IIa Zajęcia dyd-wyrównawcze wtorek 12.30 - 13.15Katarzyna Słyk
Zajęcia taneczne wtorek 12.30 - 13.15 Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - koszykówka środa 11.40 - 12.25 Ewa Oleksy
Klasa IIIa Zajęcia taneczne wtorek 12.30 - 13.15 Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - koszykówka środa 11.40 - 12.25 Ewa Oleksy
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze czwartek 12.30 - 13.15 Elżbieta Kowalska
Klasa IVa Kółko języka polskiego Wtorek 12.30 - 13.15Elżbieta Kaczor
Zajęcia sportowe - koszykówka /chłopcy/ czwartek 13.20 - 14.05Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - koszykówka /dziewczęta/ czwartek 14.10 - 14.55Ewa Oleksy
Klasa Va Zajęcia taneczne poniedziałek 13.20 - 14.05 Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - siatkówka wtorek 13.15 - 14.15Ewa Oleksy
Kółko matematyczne środa 13.20 - 14.05Anna Sokołowska-Nawrocka
Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych plastycznie środa 14.10 - 14.55Dorota Wojtanowska
Zajęcia sportowe - koszykówka /chłopcy/ czwartek 13.20 - 14.05Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - koszykówka /dziewczęta/ czwartek 14.10 - 14.55Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - siatkówka czwartek 14.55 - 15.55Ewa Oleksy
Klasa Vb Zajęcia sportowe - siatkówka wtorek 13.15 - 14.15Ewa Oleksy
Kółko matematyczne środa 13.20 - 14.05Anna Sokołowska-Nawrocka
Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych plastycznie środa 14.10 - 14.55Dorota Wojtanowska
Zajęcia sportowe - koszykówka /chłopcy/ czwartek 13.20 - 14.05Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - koszykówka /dziewczęta/ czwartek 14.10 - 14.55Ewa Oleksy
Zajęcia sportowe - siatkówka czwartek 14.55 - 15.55Ewa Oleksy
Kółko informatyczne piątek 13.15 - 14.00Beata Hajdo
Klasa VIa Zajęcia taneczne poniedziałek 13.20 - 14.05 Ewa Oleksy
Klasa VIIa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego wtorek 14.10 - 14.55 Elżbieta Kaczor
Klasa VIIIa Zajęcia rozwijające kreatywność z matematyki poniedziałek 7.15 - 8.00Stanisław Panek
Zajęcia sportowe - siatkówka poniedziałek 14.10 - 15.10Ewa Oleksy
Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii poniedziałek 14.10 - 14.55 Tamara Kułaga
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego wtorek 13.20 - 14.05 Wanda Patuła
Klasy IV - VIII Chór piątek 13.20 - 14.05Ewelina Flis
Szkolny Dyskusyjny Klub Książki ostatni wtorek miesiąca 13.20 - 14.05Elżbieta Kaczor