Rada RodzicówCzłonkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Przewodniczący
Klasa Ia Katarzyna Wielgus
Klasa IIa Daniel Rzeźnik
Klasa IIIa Mariusz Remian
Klasa IVa Magdalena Bardel
Klasa Va Aneta Wolska
Klasa VIa Jadwiga Krężel
Klasa VIb Iwona Cichy
Klasa VIIa Aneta Wolska
Klasa VIIIa Anna Smoleń-Szczurek