14 626 69 58

Opłata za obiady – wrzesień 2023

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 108 zł.
(18 obiadów * 6,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 06 – 30 września 2023 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 4 – 10 września 2023.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Skip to content