14 626 69 58

Opłata za obiady – luty 2024

Opłata za obiady za miesiąc luty wynosi 66 zł.
(11 obiadów * 6,00 zł)

Powyższa kwota obejmuje wyżywienie w dniach 01 – 09 oraz 26 – 29 lutego 2024 r.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 1 – 10 lutego 2024.
na konto Szkoły Podstawowej nr 10

nr rachunku:

66 1020 4955 0000 7902 0267 7508

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Skip to content