14 626 69 58

Bazę szkoły stanowią:

- 9 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi
- sala gimnastyczna
- sala komputerowa z 10 stanowiskami
- gabinet terapii pedagogicznej
- biblioteka
- świetlica
- kuchnia i stołówka
- boisko wielofunkcyjne
- plac zabaw
Skip to content