14 626 69 58

Psycholog

mgr Sylwia Nowak

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek
Wtorek
Środa
godz. 10.30 - 14.00
godz. 13.00 - 15.00
godz. 11.00 - 14.00

Psycholog szkolny zapewnia uczniom pomoc psychologiczną na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.  W gabinecie psychologa uczniowie, a także rodzice i nauczyciele w atmosferze spokoju i zrozumienia uzyskają pomoc w potrzebie.

Psycholog pomaga uczniom radzić sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, pomaga w nauce umiejętności uczenia się, organizacji czasu, uczy jak komunikować swoje potrzeby oraz nawiązywać  kontakty z rówieśnikami.

Kontakt z psychologiem to bezpieczna przestrzeń, w której można o wszystkim porozmawiać i poczuć, że jest się rozumianym.

Korzystanie z pomocy psychologa nie świadczy o defektach czy słabościach, to miara dojrzałości, potrzeby zrozumienia wewnętrznego świata emocji, zadbania o siebie i o swoje potrzeby.

Pomoc psychologiczna dla uczniów:
 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia,
 • rozwijanie poczucia wartości i wyjątkowości,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach,
 • prowadzenie rozmów dotyczących aktualnych problemów ucznia,
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym,
 • prowadzenie działań mediacyjnych lub interwencyjnych w sprawach wychowawczych.
Pomoc dla rodziców:
 • udzielanie indywidualnych konsultacji w sprawach wychowawczych,
 • prowadzenie rozmów i porad dotyczących aktualnie przeżywanych trudności,
 • pomoc w kierowaniu rodziców do placówek specjalistycznych,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat postępów i rozwoju dziecka,
 • udzielanie wsparcia w oddziaływaniach rodzicielskich,
 • prowadzenie działań psychoedukacyjnych.
Pomoc dla nauczycieli:
 • wspieranie w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości ucznia, jego zachowań i potrzeb,
 • konsultacje w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wychowawczych,
 • w razie potrzeby prowadzenie interwencji wychowawczych,
 • udzielanie wsparcia nauczycielom w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych.
Skip to content