14 626 69 58

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek od godz. 6.30 do godz. 16.00
Wtorek od godz. 6.30 do godz. 16.00
Środa od godz. 6.30 do godz. 16.00
Czwartek od godz. 6.30 do godz. 16.00
Piątek od godz. 6.30 do godz. 16.00

Obiady wydawane są w godzinach

10.25 - 10.35, 11.20 - 11.30, 12.15 - 12.25
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.
Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział
w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to m.in.: zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, ruchowe, matematyczne, komputerowe, czytelnicze oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe, które kształtują w naszych wychowankach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.
Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zajęcia sportowe i zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Zainteresowaniem cieszą się również zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku sportowym, dlatego też przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.
Skip to content