14 626 69 58

Wsparcie w kryzysie

Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

 

800 70 222

CAŁODOBOWY

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

 

800 12 12 12

CAŁODOBOWY

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

116 111

CAŁODOBOWY

Telefon Zaufania dla Młodzieży

 

116 123

CAŁODOBOWY

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

 

112

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

 

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www. zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

Skip to content