14 626 69 58

Wsparcie w kryzysie

Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

 

800 70 222

CAŁODOBOWY

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

 

800 12 12 12

CAŁODOBOWY

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

116 111

CAŁODOBOWY

Telefon Zaufania dla Dzieci i  Młodzieży

 

116 123

CAŁODOBOWY

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

 

112

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

 

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www. zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

Skip to content