14 626 69 58

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III

Przez cały rok szkolny uczniowie z klas I-III uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia te mają na celu:
  • Skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego.
  • Niedopuszczanie do powstawania wady ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu.
  • Poznanie prawidłowej postawy ciała, przyczyn i skutków powstawania wad postawy.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie i innych.
  • Wzmocnienie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów korekcyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności życzliwej współpracy z kolegą, wykonanie wspólnych pomysłów.
  • Uatrakcyjnianie zajęć korekcyjnych przez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów.
  • Stwarzanie serdecznej atmosfery, mobilizowanie ćwiczących do wysiłku.
  • Tworzenie odpowiednich warunków dla zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka.
Postępowanie korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju,
a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Gimnastyka korekcyjna jest głównie kierowana do dzieci z wadami postawy nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci,
u których wady są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymywaniu postawy ciała. Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym i może trwać kilka lat, musi też być przemyślana i konsekwentnie stosowana, aby dała oczekiwane rezultaty. Wady nie zauważone i nie korygowane nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dziecka. Nie korygowane w porę mogą nawet doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji do kalectwa.
Przykłady ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej do przeprowadzenia w domu
Skip to content