14 626 69 58

Narodowe Czytanie 2023

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej to temat tegorocznej edycji Narodowego Czytania, do którego dołączyliśmy jako szkoła. Nasza placówka została oficjalnie zarejestrowana do tego wydarzenia w Kancelarii Prezydenta RP. Otrzymaliśmy pieczęć, która służy do złożenia pamiątkowego stempla na egzemplarzach „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, zaś Patronat Honorowy Pary Prezydenckiej był szczególnym wyróżnieniem. W miniony piątek odbyła się ta wspaniała chwila, w której członkowie szkolnej społeczności dołączyli do Narodowego Czytania. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich obecnych gości i następnie odczytała list Pary Prezydenckiej skierowany na tę okazję. Głos zabrała również dr hab. Eliza Krzyńska – Nawrocka, prof. AT, która zaszczyciła nas swą obecnością. Po przybliżeniu sylwetki Elizy Orzeszkowej pani profesor opowiedziała pokrótce o czym jest tegoroczna pozycja lekturowa edycji Narodowego Czytania. Wybrane fragmenty utworu odczytane zostały przez Panią Dyrektor Wandę Patułę – nauczycielkę języka polskiego, zaproszonego Gościa, dr hab. Elizę Krzyńską – Nawrocką, prof. AT, panią Marię Bednarz – nauczycielkę języka polskiego, pana Kazimierza Kordzikowskiego – rodzica naszej uczennicy i pracownika szkoły, Wojciecha Kapeckiego z klasy VIII, Michalinę Zając z klasy VII, panią Justynę Pokutę – nauczycielkę języka polskiego, panią Małgorzatę Tchórz – pracownika szkoły i panią Annę Olszówkę – nauczycielkę, pracownika biblioteki.

Comments are closed.
Skip to content