14 626 69 58

Patroni roku 2023

Klasy Ia i Ib wzięły udział w zajęciach, które były kontynuacją podejmowanych w szkole działań na temat patronów roku 2023. Zajęcia miały na celu przybliżyć najmłodszym uczniom sylwetkę Mikołaja Kopernika. Zaprezentowano film oraz prezentację o życiu i odkryciach astronoma. Uczniowie na modelu obserwowali ruch obrotowy i obiegowy naszej planety Ziemi. Na zakończenie lekcji pierwszoklasiści wpisali nazwy planet, wykolorowali układ słoneczny oraz wykonali działania matematyczne. 🌏🔭

Comments are closed.
Skip to content