14 626 69 58

Wycieczka do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

20 października 2022 r. o świcie uczniowie klas VIIIa, VIIIb i VII pod opieką wychowawców: p. Ewy Oleksy, p. Beaty Hajdo oraz p. Herminy Horseckiej pojechali na wycieczkę edukacyjno – historyczną do Oświęcimia i Rudna.

Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Żydach, Polakach, Romach i innych narodowościach.

Uczniowie w skupieniu i powadze zwiedzali Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które powstało na terenie Auschwitz i Auschwitz II – Birkenau po II wojnie światowej. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się o warunkach życia więźniów, kategoriach i oznaczeniach więźniów, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu z obozu. Ważnym miejscem, które zobaczyliśmy była ściana straceń, gdzie wykonywane były wyroki na więźniach. Drugi etap wycieczki stanowił obóz w Brzezince, który powstał na terenie wysiedlonej wioski, w całości został zbudowany przez więźniów obozu w Oświęcimiu.

Wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu zrobił na uczniach duże wrażenie, wstrząsające widoki, które zobaczyli oraz historie więźniów, o których usłyszeli, na długo pozostaną w ich pamięci. Była to wyjątkowa i przejmująca lekcja historii.

AUSCHWITZ jest dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 roku na przedmieściach Oświęcimia, początkowo był miejscem przetrzymywania głównie Polaków, jako więźniów politycznych, a od 1942 roku stał się równocześnie jednym z kilku ośrodków „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – niemieckiego planu zlikwidowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny. Ostatecznie w obozie Auschwitz straciło życie ponad 1,1 mln ludzi.

BIRKENAU w pobliskiej Brzezince, powstał dla masowej zagłady Żydów. Na wielkim obszarze stoją tu rzędy drewnianych baraków, w których przetrzymywano więźniów, a na samym końcu zobaczyć można ruiny komór gazowych z krematoriami, szybko likwidowanych przez Niemców pod koniec wojny.

Po krótkiej przerwie na posiłek wyruszyliśmy do miejscowości Rudno, gdzie zwiedziliśmy ruiny zamku Tenczyn znajdującego się na Szlaku Orlich Gniazd. Zamek od czasów średniowiecza po XVII stulecie stanowił gniazdo rodowe Tęczyńskich, możnych i znaczących niemal na równi z królem! A co ciekawe, ten wspaniały niegdyś zamek, nazywany Małym Wawelem, stoi na wygasłym wulkanie. W czasie Potopu szwedzkiego zamek został doszczętnie spalony. Odbudowano go później i częściowo zamieszkiwano. Po wymarciu rodu Tęczyńskich zamek przechodził z rak do rąk. Wydarzeniem, które przesądziło o upadku zamku był wielki pożar w 1768 roku. Po nim zamek się już popadał w ruinę.


Comments are closed.
Skip to content