14 626 69 58

DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

W miesiącach lutym i marcu uczestniczyliśmy w różnych działaniach promujących bezpieczne zachowania w sieci.   Organizacja tego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać każdego dnia. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w przestrzeni internetowej, dowiedzieć się, jak reagować w obliczu zagrożenia, a wreszcie – stać się rozsądnym użytkownikiem sieci.

Na terenie szkoły równolegle podejmowaliśmy różne działania.  

W klasach I-III odbyły się lekcje, które miały na celu zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii, przeprowadzono pogadanki, dzieci miały również okazję obejrzeć krótkie filmy dotyczące zagrożeń czyhających w sieci.

W klasach IV-VIII zostały przeprowadzone, w ramach lekcji z wychowawcą oraz lekcji informatyki, zajęcia poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa w Internecie. Omówione zostały potencjalne zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu, uczniowie odnosili się do swoich doświadczeń w tym względzie, przygotowywali prezentacje multimedialne oraz plakaty na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, oglądali filmy edukacyjne. Podczas zajęć wychowawczych uczniowie uczestniczyli w lekcjach on-line, m.in. „Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci”, „Ciało nie określa”.

Jako podsumowanie naszych działań uczennice  klasy VIII b Martyna Witek i Emilia Cichy przedstawiły uczniom klas IV-VIII zagadnienia bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, jak reagować na  cyberprzemoc, jak zachować prywatność on-line, w formie prezentacji i krótkich filmów.

Wszystkie podjęte działania łączył jeden cel: wypromowanie bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego korzystania z sieci przez wszystkich jej użytkowników.

Comments are closed.
Skip to content