14 626 69 58

Małopolski Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, rozumiem”,

23 marca w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbył się drugi etap (wojewódzki) Małopolskiego Konkursu Czytelniczego „Czytam, znam, rozumiem”, w którym uczestniczyła nasza uczennica Paulina Żurowska z klasy 8b.

Wydarzenie to stało się okazją do zwiedzenia tarnowskiej uczelni, zapoznania się z jej ofertą edukacyjną, a także odwiedzenia Wydawnictw ANS w Tarnowie  i spotkania z dr hab. Elizą Krzyńską-Nawrocką, profesor Uczelni, którą gościliśmy w zeszłym  roku w ramach wygłoszonych przez nią wykładów promujących czytelnictwo wśród  uczniów  naszej szkoły.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i książkę „Innowacje i inspiracje. 150 – lecie urodzin Jana Szczepanika” wydaną  przez ANS w Tarnowie.

Comments are closed.
Skip to content