14 626 69 58

Informacje dla rodziców uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Zebranie z rodzicami uczniów klasy pierwszej odbędzie się 28 sierpnia o godz. 16.30.

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje:

  1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.05.
  2. W siatkę obowiązujących zajęć w klasie pierwszej oprócz edukacji wczesnoszkolnej (18 godzin) wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 1 godzina zajęć komputerowych i 2 godziny religii.
  3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
  4. Świetlica szkolna funkcjonuje od 6.30 do 8.00 oraz od 11.30 do 16.00.
  5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem (deklaracje do wypełnienia przez rodziców uczniowie otrzymują od wychowawcy świetlicy w pierwszych dniach września).
  6. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
  7. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w szkole.
  8. We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu. Informacja na temat podręcznika i ćwiczeń do religii będzie podana we wrześniu.

W załączniku podajemy wykaz materiałów, w które należy wyposażyć uczniów klasy I.

Comments are closed.
Skip to content